Dia 2: teoria

Programa – cronograma
....per on seguir?

Día 2

Juliol 2014

“Llibres” no n'hi ha més que molts
Els llibres de text, com a pretext


Programa:
2.Gestió de l'aula
1. Els llibres i d'altres materials digitals
2. Com fer les classes: propostes
3. Distribució de l'espai i del temps
4. Seqüència de les unitats didàctiques
5.Eines tecnològiques a les aules
6.Seguiment de l'alumnatNivells o apartats de les sessions:

  • Marc teòric: entendre
  • Veure: recursos
  • Fer: activitats
  • Reflexionar: valoracions
  • Retroalimentació: idees, recursos

Marc teòric: entendre


  • Punts de partida:

1. Organització de centre i TIC (a Material complementari del dia 2)

2. Les competències (a Material complementari del dia 2: Departament d'Ensenyament)

Com les TIC milloren les competències
Competències: el model TPACK de Judi Harris (segons Jordi Adell)
La competència digital (Jordi Adell)


3. Llibres digitals:

Valoració primer curs llibres digitals a l'institut

Llibres digitals de text per consultar:
www.vicensvives.com 
Llistat d'editorials amb materials digitals:


4.Com fer les classes

Sequències unitats didàctiques i d'altres materials:

5.Espais

Organització de l'aula digital

Pere Marquès del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, enumera els aspectes següents:PROPOSTA. TEORIA:
- Repartir rols entre l'alumnat: company-tutor, assessor TIC, etc.
- Alternar el treball individual amb el treball per parelles i en grup.
- Utilitzar les TIC quan aportin valor afegit.
- Distribuir el temps de la forma següent:
- El 25 % destinat a les explicacions del professorat, amb PDI o sense.
- El 25 % dedicat a les exposicions dels treballs de l'alumnat.
- El 25 % a treballar, de forma individual o conjunta, amb l'ordinador.
- El 25 % al treball individual sense ordinador.

REALITATS. PRÀCTICA:


6. Un exemple d'una unitat didàctica meva
Com treballar la notícia i l'article d'opinió a segon d'ESO en castellà.
(exemple presentat a curs Inspecció Sabadell: document adjunt PDF)


7. Aspectes pràctics del dia a dia
- Preparació de classes
- Arribar a l'aula
- Distribució del temps.
- On col.locar-se
- On són els ordinadors
- I si algun aspecte previst no funciona?