DIA 1: teories per pensar
Programa:

1. Situació i implicacions de les TIC a l'aula
1. Perquè introduir les TICs a les classes? Punts bàsics de eduCAT 2.0 (Educat 1x1) Escuela 2.0 a curt, mitjà i llarg termini.
2. Quins canvis es produeixen (o s'haurien de produir) a tots els nivells?
- Alumnes
- Aules
- Centre
- Professorat
- Famílies
(L'institut Torre del Palau i les TIC)

Nivells o apartats de les sessions:

- Marc teòric: entendre
- Veure: recursos
- Fer: activitats
- Reflexionar: valoracions
- Retroalimentació: idees, recursos


Marc teòric: entendre ----------------------


Perquè provar eduCAT 2.0 i afrontar el repte?

Serem capaços?

(Consulta el PDF “per on començar")

Un nou tema educatiu per als centres:

    • Com entendre el món digital, una eina quasi imprescindible?
    • Quines són les claus per interpretar-lo?
    • Com adaptar-se a les novetats i als canvis?
    • Què implica la cibercomunicació en l'aspecte  relacional : personal i social?


(Consulta el PDF: Cosmocaixa 12 de novembre 2010)


Quins canvis es produeixen?

CENTRE

- Canvi del punt de vista global
- Organització: afectada


 ALUMNES

- Canvi de mentalitat
- Motxilla
- Hàbits d'estudi i de treball
- Actituds
- Seguretat
         - Habilitats tecnològiques

  AULES

- Disposició de taules
- PDI, ordinadors d'alumnes
- Elements tècnics: endolls, PDI, pissarra Veleda, projector, àudio, punts wifi.
- portàtils: programari, connexions, bateries
- Elements de seguretat: armaris, ordinadors a les taules, assegurances.
- Elements lluminosos i ergonòmics.
- Situació de l'alumnat i del professorat: on col.locar-se.
- Gestió de l'aula: activitats, plataformes, comunicació contínua, notes, deures, com repartir el temps a l'aula.
- D'aparells: exemple el lector de documents.


PROFESSORAT

- Adaptació a un nou model.
- Els equips directius i els gestors o responsables dels centres: imprescindibles.


FAMÍLIES

- Entendre l'Escola 2.0, adaptant-se i participant de forma activa en els canvis que introdueixen a casa els fills i filles.
- Informació i comunicació
- FormacióUn exemple pràctic:

La web 2.0


No hay comentarios:

Publicar un comentario