Dia 4: exemples pràctics i recursosLes TIC a l'aula, des de la pràctica

A partir de projectes i experiències de l'institut Torre del Palau de Terrassa i d'altres


Programa – cronograma


Día 4

Juliol, 2014

No cal inventar noves activitats. 
Compartir-les a la xarxa ens ajuda a tots


Blogs citats per la companya Mery Roig ahir 2 de juliol

Blog de l'aula

Blog biblioteca

Blog de ciències (guanyador primer premi de blogs 2013 d'Edublogs***XARXA SOCIAL ADREÇADA A MENORS PER UTILITZAR ALS CENTRES EDUCATIUS: 
EDMODO


Programa d'avui:

- Models d'activitats:
  - Activitats col.laboratives:
   - Forums
   - Blogs
   - Wikis
   - Hot Potates
   - Caceres del tresor
   - Webquest
   - Glossaris

- Bones pràctiques amb les TIC i d'altres materials
- Exemples propis: unidat didàctica sobre la notícia i l'article d'opinió
   - Bones pràctiques externes: Abel con facebook en 3ESO
   - Blogs de profes del instituto
   - Revista digital
- Protocols a tenir en compte
  • Com estudiar amb les TIC
  • Davant el projecte Educat 1x1
  • Ètica i ús de xarxes socials
- El e-portafolis
- L'avaluació


- Bibliografia
  - Llibres digitals:
          - "Aprendizaje invisible", Cristóbal Cobo.
          -  "Entornos Personales de Aprendizaje: claves para el ecosistema educativo en Red" Lidia Castañeda y Jordi Adell.
          -  "Lectura digital", Departament d'Ensenyament.
          - "Los jóvemes en la era de la hiperconectividad", Dolors Reig y 
             Luis F. Vílchez. http://www.dreig.eu/caparazon/ 

  -  Llibres en paper:
   - Barba C. AAVV(2010): “Ordinadors a les aules”, Graó, Barcelona.
   - Ruiz F. (2007): “La nueva educación”, LID editorial, Madrid.
   - Vivancos J. (2008): “Tratamiento de la información y competencia digital”, Alianza Editorial, Madrid.
   - Jubany J. (2012): "Connecta't per aprendre", Associació de Mestres Rosa Sensat, Barcelona. 


Blog EL CAPARAZÓN, de Dolors Reig

Blog: CIBERCOMUNICACIÓN EDUCATIVA, Evaristo GonzálezExemples pràctics


 • Models d'activitats:

- Blogs:http://www.idiomesiestorredelpalau.blogspot.com/
Blog historia instituto Tiempos Modernos de Zaragoza:
IES Vega de Mijas, Málaga (música):

Institut Torre del Palau: idiomes
Idiomes Vicky Leal, institut Torre del Palau (2ESO i 4ESO):

 • Wikis
literatura jordi s:

Revista digital institut Torre del Palau • Protocols: (documents adjunts)

 • E-portafolis: (document adjunt.


Veure: recursos diversos


Recursos digitals a l'aula (en anglès)
Blog sobre competències
Entrevista amb Montserrat del Pozo, directora del Col.legi Montserrat: http://www.tv3.cat/videos/2938931/Montserrat-del-Pozo
Seguretat amb l'ús d'Internet: i-confiable: http://www.i-confiable.net/projecte/index.php?lang=ca
Libro electrónico de Manuel Área: Introducción a la tecnología educativa:
Wiki del ITE amb bones pràctiques:
Internet y el cambio de la forma de pensar: http://www.genmagic.org/documentos/internet_pensamiento.swf


Idees per fer un power point (en anglès): http://www.garrreynolds.com/Presentation/slides.html